fbpx

חדשנות טכנולוגית
זה כאן!

פיתוחים ועדכונים שנעשו
במערכת ERP

מערכת שיווק
המערכת מספקת כלים לניהול הלקוחות, מחירונים, מבצעים והנחות , ניהול ההפצה ללקוחות. בנוסף במערכת זו ניתן להפיק מסמכים פיננסים ללקוחות שמתעדכנות באונליין מול מערכות המלאי מוערכת הנהלת החשבונות

מערכת פיננסית
מאגדת את כל הפעילות הפיננסית בחברה, קליטה של ממשקי חשבוניות וקבלות ממערכות המלאי והשיווק, ניהול מערכת הנהלת חשבונות ,דיווחים לרשויות, מעקב גביה מלקוחות ותשלומים לספקים, הפקה של דוחות כספיים להנהלה, ניהול תזרים מזומנים ומערכת הלוואות.

מערכת מלאי
מערכת המלאי מאפשרת לנהל את מלאי הארגון, ניהול הייבוא תוך כדי קבלת מידע בזמן אמת ובכך חוסכת משאבים